Om SUSARK

Arkitekt
 

Projektledare
 

Kontroll­ansvarig
 

Kontakt
 


Kontrollansvarig

Som certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt PBL (Plan- och bygglagen) kan jag åta mig uppdrag i såväl små som lite större ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Enligt PBL kap. 10 §11 ska en kontrollansvarig:

Länk till kontrollansvarig-certifikat